KLACHTENPROCEDURE


Bij een eventuele klacht kan deze per e-mail worden verzonden naar info@jordrijopleidingen.nl en worden geadresseerd aan Jordy van der Boon.

 

U ontvangt binnen 48 uur een reactie dat uw klacht in behandeling wordt genomen. Ons streven is om binnen 5 werkdagen met een reactie te komen.

 

We willen er op wijzen dat degene die de klacht heeft ingediend, altijd het recht heeft om een beroep te doen op de rechter als aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan.

 

Uw klacht wordt zorgvuldig gedocumenteerd en tot 5 jaar na datum bewaard in ons archief.

 

Nadat de klacht in behandeling is genomen en afgehandeld, nemen wij binnen 2 weken telefonisch contact op om te evalueren of de afhandeling naar wens is verlopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JORD RIJOPLEIDINGEN  I  NASSAUPARK 15  I  2161 KK LISSE  I   TEL. 06-50 53 80 58  I  E-MAIL: INFO@JORDRIJOPLEIDINGEN.NL