ANNULERINGSREGELING


 

·       De cursist(e) dient zich minimaal 48 uur voor aanvang van de cursus af te melden. Dit kan uiteraard alleen met een geldige reden. Bij geen tijdige afmelding of een ongeldige reden, worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht.

 

·       De opleider behoudt zich het recht om de cursus, onder welke omstandigheden dan ook, te kunnen annuleren. De kosten zijn dan voor rekening van de opleider.

 

·       De opleider behoudt het recht de cursus te verplaatsen en zal de opdrachtgever daar minimaal 24 uur van tevoren van op de hoogte stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      JORD RIJOPLEIDINGEN  I  NASSAUPARK 15  I  2161 KK LISSE  I   TEL. 06-50 53 80 58  I  E-MAIL: INFO@JORDRIJOPLEIDINGEN.NL