Algemene Voorwaarden

 

Beste cursist(e), 

 

Van harte welkom bij Jord Rijopleidingen!

 

Om alles zo goed en ordelijk mogelijk te laten verlopen volgen hieronder een aantal regels/mededelingen die van kracht zijn tijdens je opleiding bij Jord Rijopleidingen. 

 1. Vul alvorens je rijopleiding te beginnen je gezondheidsverklaring in op www.cbr.nl. Voor meer info zie "Gezondheidsverklaring aanvragen"
 2. Machtig ons als rijschool op www.cbr.nl. Daarmee verleen je ons toestemming om je praktijkexamen aan te kunnen vragen. Voor meer info zie "Rijschool machtigen".
 3. De cursist(e) lest in een rookvrije auto. 
 4. De cursist(e) legt het examen af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het voorkomen dat de cursist(e) het examen aflegt in een vervangende auto. Dit wordt voortijdig aangegeven. 
 5. In geval van calamiteiten, waarvoor de rijschool ten opzichte van de cursist(e) aansprakelijk is, heeft de rijschool een goede bedrijfsverzekering afgesloten. 
 6. Indien de lessen niet door kunnen gaan wegens ziekte van de instructeur of door weers- en/of verkeers- of andere omstandigheden wordt de cursist(e) hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Indien mogelijk wordt meteen een nieuwe afspraak gemaakt. 
 7. Afmelden met een geldige reden dient te gebeuren minimaal 24 uur voor aanvang van de les, anders zal er een rijles in rekening worden gebracht. 
 8. Om de lessen te volgen dient de cursist(e) minimaal 16.5 jaar te zijn en altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. 
 9. De cursist(e) zorgt ervoor op de afgesproken plaats en tijd voor de rijles klaar te staan. Is de cursist(e) te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten. Wanneer de cursist(e) dan nog niet is gearriveerd, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht. 
 10. De cursist(e) verstrekt alle noodzakelijke informatie wat betreft zijn/haar medische en/of psychische toestand. Denk hierbij aan het gebruik van medicijnen, alcohol en drugs. 
 11. Indien de cursist(e) een lespakket heeft aangeschaft en aan het einde van het pakket blijkt dat hij/zij nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan kan de cursist(e) nog geen gebruik maken van het examen. De cursist(e) dient dan eerst extra lessen te volgen totdat hij/zij, volgens het oordeel van de instructeur, klaar is voor het examen. 
 12. De cursist(e) dient voor het praktijkexamen het volledige cursusgeld te hebben voldaan. 
 13. Persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt overeenkomstig de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'. 
 14. Indien een of meerdere van bovenstaande regels niet in acht word(t)(en) genomen, dient Jord Rijopleidingen zich van alle verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken te onttrekken. 

*WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN                                                                                                                                                                              ©COPYRIGHT BY JORD RIJOPLEIDINGEN